Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Wylicz sobie przyszłość

Wylicz sobie przyszłość

Od początków świata człowiekowi towarzyszą wierzenia powiązane z różnego rodzaju kultem, obrzędami czy religią. Wiara taka pozwala wytłumaczyć częściowo prawdy, z którymi spotykamy się na co dzień, a co do których żadna nauka nie potrafi się ustosunkować. Wierzenia takie mogą mieć często charakter profetyczny i pozwalają na prognozowanie przyszłych losów i określenie naszego miejsca w świecie. Jedną z takich dziedzin jest numerologia, czyli dziedzina w duchu której liczby przypisane jednostce mogą mieć związek z losem, który ją czeka. Podwaliną dla numerologii jest założenie o duszy ludzkiej, która wstępuje w kolejne ciała by się doskonalić. Liczby związane z naszym losem określają jakie lekcje konkretny byt ma już za sobą, a jakie mogą go spotkać na drodze dalszej wędrówki. Numerologia zakłada, że nic nie dzieje się przypadkowo. Naszym życiem rządzi szeroko pojęty „los” i wszystko co nas spotyka ma znaczenie, mogą to być poszczególne sytuacje, ludzie, imiona, daty urodzenia. Na podstawie przypisanych człowiekowi liczb i liter (przekładanych na wartości liczbowe) określa się ogólny profil osobowościowy, który przełożony na sytuacje życiowe prognozuje co spotka nas w przyszłości. Popularne jest także określanie wzajemnych powiązań między ludźmi (np. związki partnerskie) na podstawie przypisanych im liczb. Numerologia nie ma podstaw empirycznych, co sprawia, że nie jest uznawana w środowiskach naukowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: