Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Wiedza zawarta w polu

Wiedza zawarta w polu

Czy możliwe jest by naszym życiem rządziły jakieś wyższe prawa nadnaturalne, których nie jesteśmy w stanie nawet pojąć? Czy nasi przodkowie, których nigdy nie znaliśmy mogą mieć jakiś wpływ na nasze obecne umiejętności? Psychotronika, nauka zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk zachodzących pomiędzy organizmami żywymi a światem zewnętrznym (w tym kosmosem), odpowiada potakująco na obydwa pytania. Jak więc tłumaczone są te zjawiska, na których istnienie możemy znaleźć wiele przykładów? Jednym z podstawowych założeń psychotroniki jest istnienie pewnego rodzaju pola, na wzór ziemskiego pola magnetycznego, niewidzialnego, ale pozostającego w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami żyjącymi na świecie. Przez brak dokładnych badań nad tym zjawiskiem ma ono ciągle wiele określeń wynikających z różnych dyscyplin naukowych, w parapsychologii najczęściej jest określane „polem morfogenetycznym”. W myśl tej teorii każdy organizm na ziemi zostawia ślady pamięciowe w polu, dzięki czemu mogą w nim przetrwać i zostać wykorzystane przez kolejnych „użytkowników”, pozwalając utrzymać przepływ informacji między pokoleniami. Rupert Sheldrake, który zapożyczył hipotezę o istnieniu pola morfogenetycznego z biologii, przeprowadził szereg eksperymentów mających potwierdzać teorię. W rzeczywistości metodologia badań pozostawiała wiele do życzenia. Koncepcja spotyka się z negatywnym odbiorem w świecie nauki, choć niekiedy jest uwzględniana w psychoanalizie przez swoje porównania z koncepcją nieświadomości zbiorowej Junga.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: