Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Studia na kierunku psychotronika

Studia na kierunku psychotronika

Psychotronika jest pseudonauką zajmującą się próbą interpretacji i wytłumaczenia zjawisk od dawna odrzuconych przez środowiska naukowe. Zajmuje się generalnie oceną zjawisk zachodzących między żywymi organizmami, a otaczającym środowiskiem, z tymże uwzględnia też wpływ kosmosu i słońca na ludzkie losy. Próbuje dotrzeć do istoty zjawisk telepatii, zjawisk mediumicznych czy psychokinezy. W obręb psychotroniki zwykło się również zaliczać wszelkiego rodzaju magię, działalność wróżek, czy astrologów, rzekomo potrafiących czytać przyszłość z ruchu gwiazd. Psychotronika stała się tak popularna, tak wiele osób się nią zajmuje, że zaczęły również w naszym kraju powstawać kierunki poruszające tę tematykę. Po ukończeniu studiów absolwent pisze pracę dyplomową z obranego tematu. Wiedza zdobywana w toku studiów obejmuje medycynę naturalną, doradztwo psychotroniczne, czy prognozowanie psychotroniczne. W szkołach zajmujących się szkoleniem przyszłych psychotroników można także odbyć krótszy kurs, który również będzie uhonorowany odpowiednim dyplomem. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w tej pseudonauce. Zajęcia są zorganizowane w sposób w pełni profesjonalny. Oczywiście są studia na prywatnych uczelniach. Żadna państwowa uczelnia nie wprowadziła, jak do tej pory tego przedmiotu. Psychotronika nie jest oficjalnie uznawana za naukę, ponieważ głoszonych w niej teorii nie da się w żaden sposób udowodnić doświadczalnie.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: