Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Standardowe techniki numerologiczne

Standardowe techniki numerologiczne

Kolejną teorią na siłę wcielaną do życia zwykłych osób, niemającą żadnych eksperymentalnych podwalin jest numerologia. Naukowcy uznają numerologię za pseudonaukę, pomimo wielu prób nie udało się ich w żaden sposób potwierdzić. Według numerologii każdej liczbie przypisanej naszemu mieszkaniu, naszemu imieniu przypisane jest znaczenie, które ma wpływ na nasze życie i można przewidzieć konsekwencje posiadanie takiego właśnie numeru. Przedmiotem badań nauki numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne. Numerologię można zaliczyć do całej grupy teorii wchodzących w skład psychotroniki, teorii tak samo zresztą niepotwierdzonych. Osoby wierzące w numerologię są głęboko przekonane, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem to, że posiadamy dane imię i nazwisko, czy to, że mieszkamy na danej ulicy, wszystko ma znaczenie i przekłada się na nasze życie. Numerologia przypisuje sobie także zdolność do prognozowania tego, co przyniesie przyszłość. Ważnym dogmatem wyznawanym przez numerologię jest ten głoszący, że liczby naszego urodzenia determinują nasze cechy charakterologiczne. Poziom niepotwierdzonych twierdzeń jest w numerologii szczególnie przytłaczający, nawet, jak na jedną z części psychotroniki. Według numerologii każdemu człowiekowi można przypisać konkretną liczbę, co będzie się wiązało z posiadanymi przez tę osobę cechami, nie da się takich sensacji poddać rzetelnemu eksperymentowi.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: