Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Siła odpowiednich słów

Siła odpowiednich słów

Wielokrotnie zastanawiamy się jak to się dzieje, że konkretne słowa skierowane do danej osoby sprawiają, że zmienia ona nastawienie do konkretnej kwestii, mimo że wcześniej kierowano do niej wiele innych zdań, które jednak nie były sformowane w dany, bardzo określony sposób. Zasadę działania takiego właśnie zbiegu konkretnych słów bada dziedzina zwana programowaniem neurolingwistycznym. Jego twórcy twierdzą, że możliwe jest zmienianie czy też tworzenie nowych wzorców myślenia przy pomocy odpowiednich sposobów komunikacji lub odpowiednich sieci skojarzeń. Cała idea wzięła się z obserwacji sesji Gestalt, gdzie jeden z twórców tego nurtu zauważył, że dużo większa skuteczność terapii osiąga się w momencie, gdy terapeuta stosuje pewne odpowiednie słowa. Obecnie programowanie jest raczej uznawane za nieskuteczne w zwykłej terapii, aczkolwiek bardzo chętnie wskazuje się na jego zalety w takich dziedzinach jak choćby szkolenia samo-rozwojowe czy też prowadzenie kampanii. Wiele technik stosowanych w programowaniu neurolingwistycznym ma na celu sprawienie, że dana osoba będzie w stanie nie zmieniając sensu logicznego danej sytuacji wyciągnąć z niej zupełnie inne wnioski niż było to przed zastosowaniem interwencji programowaniem. Inną ważną techniką jest także tak zwane kotwiczenie. Tworzenie połączeń przyczynowo-skutkowych pokazuje, że jest to technika ściśle oparta na warunkowaniu instrumentalnym.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: