Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Psychotronika jako nauka

Psychotronika jako nauka

W 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych powołano do życia psychotronikę, dyscyplinę która miała się zajmować zaniedbanymi bądź absolutnie odrzuconymi przez naukę zjawiskami, takimi jak siły działające na odległość czy interakcje między organizmami żywymi a ich środowiskiem (psychokineza, postrzeganie pozazmysłowe). Psychotronika wykorzystuje dorobek wielu nauk, jest młodą dziedziną więc chętnie sięga do psychologii, fizyki, antropologii i biofizyki. Według niektórych badaczy oprócz znanych i zbadanych pól magnetycznych i elektrycznych, istnieją jeszcze inne, których definicję trudno zbudować, ponieważ brak odpowiednich narzędzi badawczych. Brytyjski astrofizyk, autor znanych książek popularnonaukowych, Stephen Hawking nazwał kontrowersyjne pole umysłem Boga, inni badacze proponują podobne nazewnictwo: umysł natury czy boska matryca, aczkolwiek nie nazwa jest tu najważniejsza, ale naukowe udokumentowanie oddziaływań, które od wieków zaprząta umysły naukowców. Zjawiska paranormalne, którymi zajmuje się psychotronika to wyzwanie rzucone nauce, ponieważ trudno zaakceptować coś, czego zbadać dostępnymi metodami nie można, albo jest to bardzo trudne. Ale w istnienie bakterii wielu znamienitych naukowców też wątpiło a lekarze stosujący antyseptykę byli wyśmiewani, aż do momentu gdy stworzono narzędzia badawcze które ponad wszelką wątpliwość udowodniły teorię ojców bakteriologii.              


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: