Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Psychokineza i zjawiska mediumiczne

Psychokineza i zjawiska mediumiczne

Odrzuconymi przez naukę zjawiskami, całkowicie ich nieuznającymi są między innymi psychokineza czy zjawiska mediumiczne. Choć przez naukę nie są honorowane, to ich badaniem i potwierdzaniem ich rzeczywistego istnienia stara się podejmować psychotronika, która jest nazywana, jako pseudonauką. Zjawiska mediumiczne są na stałe obecne w obrzędach religijnych, jak spirytualizm, szamanizm. Mediumizm jest także centralną praktyką w większości plemion afrykańskich. Mediumizmem jest w istocie wywoływanie zjawisk paranormalnych za pośrednictwem tak zwanych mediów. Medium nazywamy osoby podatne na hipnozę, sugestię. Takie media są najbardziej podatne na przeprowadzanie zjawisk telepatycznych. Pomimo setek prób nigdy nie udało się w warunkach naukowo sprawdzalnych potwierdzić rzeczywistości tych twierdzeń. Dzięki zjawiskom mediumicznym, można się rzekomo połączyć z osobami zmarłymi, z aniołami, albo demonami. Medium posiada dar wysłuchiwania osób umarłych i duchów, oraz przekazywania od nich wiadomości. Z kolei psychokinezą nazywamy zdolność do oddziaływania na przedmioty materialne bez ingerencji fizycznej. Podobnie, jak ze zjawiskami mediumicznymi, psychokinezy nie udało się w naukowy sposób potwierdzić. Psychokinezę nazywa się także anomalną perturbacją. Psychokineza umożliwia przesuwanie ciał stałych, płynnych tylko i wyłącznie siłą swoich myśli, koncentracji z dużą pomocą kontaktu wzrokowego.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: