Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > O podatności na sugestię, czyli hipnoza

O podatności na sugestię, czyli hipnoza

Jednym z zagadnień, którymi szczególnie mocno zajmuje się psychotronika jest hipnoza. Najprościej definiuje się ją jako stan psychiczny, który charakteryzuje się zwiększoną podatnością na sugestię. Podatność ta jest kwestią indywidualną, niezmienną w ciągu całego życia i podejrzewa się, że w jakiś sposób jest dziedziczna. Szacuje się, że około dwudziestu pięciu procent ludzi jest bardzo podatnych na sugestię (a więc i na hipnozę), dwadzieścia procent zaś wcale nie jest podatnych. Siłę podatności mierzy się wykonując tak zwany standfordzki test podatności na sugestię. Ponad dziewięćdziesiąt procent ludzi w tym teście uzyskuje przynajmniej jeden punkt (na dwanaście możliwych). Podczas hipnozy częstotliwość pracy mózgu nie zmienia się (w porównaniu do osób niepoddawanych hipnozie), chyba, że hipnotyzer nakaże osobie zahipnotyzowanej relaks. W czasie hipnozy nie można wykazać się umiejętnościami, których nie ma się i w stanie świadomości (albo których nie uzyskałoby się przy odpowiedniej motywacji). Hipnoza, choć nie do końca zbadana, wykorzystywana jest w psychologii klinicznej, w terapii uzależnień, w terapii bólu. Trzeba jednak pamiętać, że co piąta osoba nie może z tej metody skorzystać z powodu niepodatności na hipnozę. Hipnozę wykorzystuje się także poza gabinetem lekarskim – w kryminalistyce, aby uzyskać od świadka wspomnienia (z reguły chodzi o szczegóły), których nie może wydobyć w stanie świadomym.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: