Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Numerologia, czyli czy liczby panują nad światem

Numerologia, czyli czy liczby panują nad światem

Numerologia zajmuje się prognozowaniem z liczb – tak można ująć to najkrócej. Ale tak naprawdę to znacznie szersze zagadnienie. Nie chodzi bowiem o wróżenie, ale o pogląd, według którego każda dusza pojawia się na świcie w jakimś celu, mając za główne zadanie dążenie do doskonałości. W tym zadaniu liczby są wskazówkami, z których można skorzystać, żeby podróż była bardziej efektywna. W numerologii zakłada się, że numer, który przyporządkowany jest danemu obiektowi (na przykład numer domu ale też zakodowane pod postacią liczby nazwisko) ma szczególny związek z jego losem. Numerologia zajmuje się nie tylko liczbami jako takimi, ale nazwami rzeczy, które przerabia na liczby. Dzieje się to tak, że każdej literze alfabetu przyporządkowana jest jedna cyfra. Podstawiając je za litery i sumując liczby aż do wyniku jednocyfrowego (między jeden a dziewięć) można uzyskać numer danego obiektu. Według osób zajmujących się numerologiom nic nie dzieje się przypadkowo a liczby pomagają zrozumieć odgórny plan. Wybór imienia dla dziecka jest więc szczególnie ważny, bo przypisana do imienia liczba wpłynie na los osoby, która nosi dane imię. Także zamiana nazwiska może odmienić czyjś los. W tej sytuacji panny młode powinny sprawdzić, jaką liczbą staną się po ślubie i jak może to na nie wpłynąć. Numerologia jest częścią psychotroniki i choć nie ma podstaw naukowych ma rzesze zwolenników na całym świecie.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: