Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Nasza nieświadomość zbiorowa

Nasza nieświadomość zbiorowa

Kiedyś jeden z pierwszych psychoanalityków, którym był Jung twierdził, że ludzie mają zbiorową nieświadomość, w której to przenoszone są najbardziej podstawowe dla nas wzorce zachowań czy przeżywania. Miało to być nasze wyposażenie, które jest dla wszystkich takie samo, a które sprawia, że na jego podstawie jesteśmy w sobie wykreować naszą indywidualną nieświadomość. Podobna idea, ale bardziej na gruncie biologicznym przyświecała twórcy pola morfogenetycznego. Chodzi tutaj o pole o bliżej nieokreślonej naturze, w którego obrębie są zbierane wszelakie doświadczenia danego gatunku i które to pole jest przekazywane potomkom takowego. Jako dowód na potwierdzenie tejże tezy było wskazywane choćby to jak szybko po wojnie ptaki nauczyły się otwierać butelki z mlekiem, mimo że ostatni raz gatunek ten miał okazję spotkać się z takim problemem wiele lat przed wojną, ponieważ w okresie wojenny i powojennym z takiego zwyczaju jak roznoszenie mleka zrezygnowano. Jest to teza, którą obecnie biologowie odrzucają z całą mocą jako niezgodną z istniejącymi obecnie teoriami i wypracowanymi prawidłami biologicznymi. Ma ona jednak swoich bardzo zaangażowanych sojuszników na tle psychoanalizy. Nie jest to nic dziwnego biorąc pod uwagę bliskość danych hipotez na gruncie tych dwóch różnych dziedzin. Teza również jest bardzo popularna wśród pisarzy fantasy, którzy bardzo chętnie sięgają po nią w celu wyjaśnienia wielu niezbędnych im idei na gruncie tworzonego przez nich świata.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: