Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Kto to sprawia

Kto to sprawia

Niejednokrotnie możemy słyszeć o różnorakiego rodzaju natchnionych pismach, które ktoś stworzył pod dyktando innej istoty. Co najważniejsze ta istota wpływa bezpośrednio na człowieka nie znajdując się z nim fizycznie w danym momencie. Takie nasyłanie objawionych idei osobie, która jest w swego rodzaju transie to tak zwany channeling. W momencie występowania takiego zjawiska nierzadko dochodzi do takich sytuacji jak choćby pismo automatyczne. Jest to sytuacja, w której osoba potrafi zapełnić pismem wiele setek kartek, chociaż w praktyce nic z tego co zapisała nie jest jej świadomym czynem. Takie pogląd jest zwłaszcza popularny w doktrynie zwanej New Age. Najczęściej zjawisko to wiązane jest z indywidualnym nastrojeniem do podejmowania takich sygnałów. Uznają oni, że osoby, które w swojej duchowej ewolucji znajdują się bliżej wyższej istotny będą szczególnie czułe na tego rodzaju zjawiska. Sprawia to, że osoby doświadczające takich przeżyć otacza się swego rodzaju większym szacunkiem – są one w końcu bardziej rozwinięte duchowo niż ci, którzy tego zjawiska nie są w stanie dostąpić. Często uznaje się, że w podobnego rodzaju transie byli choćby mężczyźni tworzący ewangelię. Ich natchnione wizje maja być dowodem na to, że mieli oni bezpośredni kontakt z istotą wyższą, która pozwoliła im na tak dokładne zapisanie tego co się działo i dziać będzie. Weryfikacja praktyczna tego zjawiska jest bardzo trudna – jak bowiem oceniać coś tak pozazmysłowego.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: