Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Kontrowersje wokół pseudonauki

Kontrowersje wokół pseudonauki

Czym różni się pseudonauka od tradycyjnych przedmiotów akademickich? W fizyce, biologii czy w medycynie każda teoria jest formułowana na podstawie eksperymentów. Rzetelnie przeprowadzone badania cieszą się uznaniem w środowisku naukowym. Niestety trudno stworzyć projekt zgodny ze standardami, kiedy przedmiotem zainteresowania są zjawiska paranormalne. Dlatego psychotronika jest dziedziną lekceważoną przez większość specjalistów. Oczywiście wraz z rozwojem metod badawczych wiedza na temat dotychczas niewyjaśnionych zjawisk wzrosła. Umożliwiło to opracowanie nowych, zgodnych z wymaganiami eksperymentów. Psychotronicy coraz częściej posługują się fachowym językiem. Nie zmienia to jednak faktu, że głównym narzędziem poznawczym w parapsychologii wciąż pozostają domysły. Twierdzenia zwykle mają więcej wspólnego z filozofią, religią czy spirytyzmem, niż naukowym opisem. Obok pseudonauk wyróżniamy jeszcze dwie inne kategorie. Paranauka to wiedza, którą środowisko akademickie kategorycznie odrzuca ze względu na brak wystarczających dowodów. Natomiast protonauki są zbyt młodymi i nieznanymi dziedzinami, żeby zająć wobec nich odpowiednie stanowisko. Omówiony podział spotyka się z ostrą krytyką psychotroników i innych specjalistów od niewyjaśnionych zjawisk. Zazwyczaj negują oni narzucone ograniczenia, nazywając swoje teorie po prostu nauką. Jeżeli w najbliższej przyszłości chociaż część parapsychologii zostanie rzetelnie opisana, psychotronika zyska szansę na uznanie wśród naukowców.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: