Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Główne kierunki badań

Główne kierunki badań

W każdej dziedzinie wiedzy naukowcy wyznaczają główne kierunki badań. W psychotronice najistotniejszą rolę odgrywa parapsychologia, telepatia oraz psychokineza. W przypadku parapsychologii mamy do czynienia ze sprawami o charakterze paranormalnym. Mogą to być przypadki zjawisk psychicznych, wywołanych przez bliżej nieokreślone moce umysłu ludzkiego. Za przykład może posłużyć jasnowidztwo, prekognicja oraz retrokognicja. Jasnowidzenie polega na odnajdywaniu zaginionych osób lub przedmiotów. Prekognicja to wiedza na temat zdarzeń przyszłych, natomiast retrokognicja to znajomość sytuacji przeszłych. Kolejny ważny kierunek eksperymentów w psychotronice to telepatia. Przeciętny człowiek komunikuje się z innymi osobami za pomocą słów i gestów. W telepatii wszelkie formy ekspresji są pomijane. Telepata potrafi porozumiewać się bez użycia narządów zmysłów. Teoretycznie każdy z nad posiada tego typu zdolności, ale niewiele osób potrafi je uwolnić w swoim umyśle. Bardzo ciekawym, a nawet pożytecznym zjawiskiem jest anomalna perturbacja. Zjawisko jest powszechnie znane jako psychokineza albo telekineza. Najogólniej można je opisać jako umiejętność przesuwania przedmiotów tylko za pomocą siły woli. Zapewne większość z nas marzy o tego typu mocach. Codzienne prace w domu, garażu czy ogródku stałyby się przyjemnością pozbawioną wysiłku fizycznego. Oprócz opisanych zjawisk, psychotronika zajmuje się jeszcze wieloma zagadnieniami. Część z nich stopniowo zyskuje na popularności, inne jeszcze długo będą musiały zaczekać na zainteresowanie naukowców.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: