Jestes w: Strona glowna > Psychotronika > Czym zajmuje się psychotronika

Czym zajmuje się psychotronika

Psychotronika nie podlega nauce, przynajmniej nie tej oficjalnej opartej na empirycznych dowodach. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje i przez bardzo wiele osób uważana jest za równorzędną nauce oficjalnej. Traktują ją jedynie jako zjawisko mniej znane, mnie poznane i tylko dlatego traktowane po macoszemu. Utworzono ją w 1973 podczas Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Badań Psychotronicznych. Kongres odbył się w Pradze, mieście alchemików. Na kongresie podjęto decyzję, że konieczne są szeroko zakrojone badania nad różnymi odrzucanymi lub niezbadanymi przez naukę zjawiskami. Jest więc to nauka interdyscyplinarna,, która zajmuje się siłami działającymi na odległość oraz interakcjami zachodzącymi między organizmami a ich środowiskiem. Jako środowisko rozumie się cały kosmos, ze szczególnym uwzględnieniem Układu Słonecznego. Psychotronika czerpie z psychologii, antropologii, biofizyki czy psychoanalizy. Częścią psychotroniki jest parapsychologia, która bada między innymi zjawiska telepatii czy psychokinezy. Szczególnym pojęciem w psychotronice jest „pole” – nieuchwytne, nie dające się zmierzyć. Bardzo trudno je jednoznacznie zdefiniować, ale chodzi o rodzaj energii, siły, która kształtuje organizmy żywe. Idea ta jest badana na polu fizyki kwantowej głównie przez badaczy poszukujących możliwości unifikacji nauki czy kwantowego opisu świadomości. Psychotronika jest pojęciem szerokim i mieści w sobie wiele różnych kategorii.


Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: