Niekonwencjonalny pomysł na edukację

Oferta studiów wyższych w Polsce, jak i wszelakich kursów edukacyjnych jest bardzo szeroka. W tym gąszczu kierunków każdy znajdzie coś dla siebie od typowo ścisłej matematyki czy fizyki, przez medycynę i nauki jej pokrewne, aż po szereg fakultetów humanistycznych. Może jednak w wyborze kierunków warto skierować się w trochę inną stronę niż wyznaczają trendy i pokusić się o zgłębienie wiedzy z zakresu parapsychologii? Psychotronika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu i relacji pomiędzy światem zewnętrznym (w tym kosmosem i Układem Słonecznym) a organizmami żywymi. W latach 90tych została oficjalnie uznana za dyscyplinę naukową. Łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, biologii i antropologii. W zakresie dziedzin parapsychologicznych mamy do wyboru kilka specjalizacji, m.in. bioenergoterapeuty, radiestezji czy biotroniki. Co da nam ukończenie takich kursów? Przede wszystkim jest to możliwość do poznania siebie, gdyż powiązania nauki z psychologią zapewniają zdobycie elementarnych podstaw z tego zakresu, potrzebnych do wyjaśnienia pewnych zjawisk. Po drugie psychotronika zajmuje się tym, na co tradycyjne gałęzie nauki nie mają wciąż odpowiedzi, jest to więc świetna możliwość do odkrywania nowych zagadnień. Przez to, że nauka jest relatywnie młoda, stanowi pole do popisu dla młodych ludzi, którzy mogą przyczynić się do jej rozwoju. W Polsce istnieje kilka ośrodków oferujących edukację w tym zakresie.

Telepatia

Zjawiska paranormalne od lat stanowią pole zainteresowania wielu osób. Nic w tym dziwnego, gdyż człowiek w naturalny sobie sposób podąża za sensacją i poszukuje w parapsychologii odpowiedzi na odwieczne pytania. Jedną z dziedzin parapsychologii jest telepatia. Czym właściwie się ona charakteryzuje i czy możliwe by w ogóle istniała? Telepatia to zdolność bezpośredniej komunikacji na drodze pozazmysłowej. Koncepcję telepatii łączy się z koncepcją wszechobecnego pola energii lub założeniem o nieświadomości zbiorowej, które to umożliwiłyby nawiązywanie kontaktów drogą telepatyczną. Istnieje ogromna rzesza osób, które twierdzą, że spotkały się lub sami mają tego rodzaju zdolności. Niestety mimo wielu badań eksperymentalnych nigdy nie udało się potwierdzić tej teorii, co jest powodem określania jej nierzetelną w obliczu nauki. W koncepcji telepatii istnieje założenie, że ten rodzaj komunikacji jest efektem relacji między falami emitowanymi przez mózg ludzki. Rzeczywiście, od dawna wiadomo, że fale mózgowe działając na określonych częstotliwościach są w stanie wywoływać pewne reakcje. Jest to jednak wciąż zbyt mała dawka by przesłać tą drogą jakikolwiek komunikat. Nie możemy jednoznacznie wykluczyć istnienia telepatii czy innego rodzaju połączenia ludzi wynikającą z przyczyn pozazmysłowych, jednak obecne dowody i stan wiedzy są zbyt mało istotne by na ich podstawie wnioskować o obecności takich sił w przyrodzie.

Naucz się relaksu

Współczesny świat nie oszczędza nas pod żadnym względem. Życie płynie szybko, by utrzymać się w szeregach trzeba za nim nadążyć, zarabiając kolejne pieniądze, wykorzystując coraz to nowsze technologie. W takim zgiełku dobrze jest zatrzymać się chociaż na chwilę, a współcześni nawet z relaksem mają problem! Zbyt duża ilość wszechobecnych bodźców i ilość spraw na głowie, nie pozwala nam wyciszyć się w spokoju. Dobrym remedium na tę współczesną „chorobę” jest medytacja. Technika, które ma nam pomóc w samodoskonaleniu poprzez „uporządkowanie” natłoku myśli i zdarzeń, prowadzące do oczyszczenia i zyskania większej przejrzystości w myśleniu. Istnieje wiele odmian medytacji, w których pojawiają się takie elementy jak wizualizacje, czyli wyobrażenia całych zjawisk bądź pojedynczych przedmiotów, powtarzanie mantr, wprawianie ciała w odpowiednie pozycje, koncentracja czy hipnoza. Medytacja ma na celu zwiększenie samoświadomości, osiągnięcie i utrzymanie wewnętrznego spokoju, naukę panowania nad emocjami, także poprzez wzmacnianie empatii, ulepszenie koncentracji. Generalnie medytację dzielimy na tę zwróconą do wewnątrz i na zewnątrz. Pierwsza to zagłębienie się w nasze życie emocjonalne, zgłębienie osobowości celem odnalezienia wewnętrznej harmonii. Medytacja skierowana na zewnątrz ma na celu zwiększenie koncentracji na „tu i teraz”, uczymy się większej czujności na to, co dzieje się dookoła nas.

Sztuka dobrego życia

Feng shui zostało wypromowane w świecie cywilizacji zachodnich już jakiś czas temu, śmiało możemy powiedzieć, że istnieje moda na dekorowanie mieszkania czy znajdywanie miejsca do budowy domu na zasadach tej teorii. Czym jest zatem feng shui skoro staje się wśród nas tak popularne? Zacznijmy od tego, że feng shui nie jest arbitralną hipotezą, związaną z wróżeniem czy przewidywaniem przeszłości. Dziedzina ta ma solidne, naukowe podstawy, praktykowane przez setki lat. Feng shui ma zapewnić nam życie w spokoju i harmonii wykorzystując do tego energię zgromadzoną w przyrodzie. Ogólne założenie to po prostu umożliwienie tej energii swobodny przepływ. Możemy to uczynić na przykład przez odpowiednie ustawienie mebli. Dwa główne składniki to wiatr i woda, czyli części przyrody, które powodują gromadzenie lub rozproszenie energii. W Europie jest dosyć powierzchownie określane mianem „geomancji”, czyli umiejętności wykorzystywania wpływu Ziemi i Kosmosu. Przez umiejętne wykorzystanie kształtów, form, symboli i zagospodarowania przestrzeni może wzmocnić poszczególne sfery życiowe. Feng shui nie jest wbrew pozorom „proste w obsłudze”. Przy planowania aranżacji mieszkania czy budowy domu musimy uwzględnić wiele poszczególnych elementów i je ze sobą wzajemnie połączyć. Jednak każdy może samodzielnie dokonać drobnych poprawek, chociażby przez zmianę ustawienia mebli czy wprowadzenie odpowiednich symboli w poszczególne części mieszkania.

Wróżka czy psycholog

Czy możliwy jest wpływ kosmosu na życie poszczególnych ludzi na Ziemi? Astrologia to pseudonaukowa dziedzina zajmująca się prognozowaniem przyszłości człowieka na podstawie wpływu Ciał Niebieskich. W myśl teorii człowiek jest nieodłącznie związany z kosmosem, który jest pewnego rodzaju siłą sprawczą. System astrologiczny nie jest ujednolicony, generalnie przyjmuje się, że wszystkie planety w Układzie Słonecznym, razem ze Słońcem i ziemskim Księżycem poruszając się wchodzą w poszczególne fazy. W momencie naszego urodzenia planety są w konkretnym położeniu, które według astrologii nie jest przypadkowe, a co więcej ma decydujący wpływ na nasze dalsze życie. Układanie horoskopu astrologicznego nie jest rzeczą prostą, ponieważ każdy człowiek ma swój indywidualny horoskop życiowy. Jest to główna przyczyna oburzenia jakie wywołują we współczesnych astrologach zbiorowe horoskopy, popularne w mass mediach. Astrologia ma swoje korzenie w czasach antycznych i towarzyszyła człowiekowi właściwie od zarania dziejów, jednak wraz z upływem czasu zmieniła swój charakter. Dawniej była podstawą do prognozowania przyszłości i losów jednostki, często nawet państwa. Współcześni astrologowie skłaniają się raczej do traktowania jej w rozumieniu psychologicznym, tworzenia analizy osobowościowej, na podstawie której można wnioskować o możliwościach i zagrożeniach jakie niesie przyszłość.

Wylicz sobie przyszłość

Od początków świata człowiekowi towarzyszą wierzenia powiązane z różnego rodzaju kultem, obrzędami czy religią. Wiara taka pozwala wytłumaczyć częściowo prawdy, z którymi spotykamy się na co dzień, a co do których żadna nauka nie potrafi się ustosunkować. Wierzenia takie mogą mieć często charakter profetyczny i pozwalają na prognozowanie przyszłych losów i określenie naszego miejsca w świecie. Jedną z takich dziedzin jest numerologia, czyli dziedzina w duchu której liczby przypisane jednostce mogą mieć związek z losem, który ją czeka. Podwaliną dla numerologii jest założenie o duszy ludzkiej, która wstępuje w kolejne ciała by się doskonalić. Liczby związane z naszym losem określają jakie lekcje konkretny byt ma już za sobą, a jakie mogą go spotkać na drodze dalszej wędrówki. Numerologia zakłada, że nic nie dzieje się przypadkowo. Naszym życiem rządzi szeroko pojęty „los” i wszystko co nas spotyka ma znaczenie, mogą to być poszczególne sytuacje, ludzie, imiona, daty urodzenia. Na podstawie przypisanych człowiekowi liczb i liter (przekładanych na wartości liczbowe) określa się ogólny profil osobowościowy, który przełożony na sytuacje życiowe prognozuje co spotka nas w przyszłości. Popularne jest także określanie wzajemnych powiązań między ludźmi (np. związki partnerskie) na podstawie przypisanych im liczb. Numerologia nie ma podstaw empirycznych, co sprawia, że nie jest uznawana w środowiskach naukowych.

Czary czy nauka

Minęły czasy, kiedy na miejskie rynki ściągały tłumy gapiów wpatrujących się w „magików”, którzy pstryknięciem palca wprowadzali innych w obce stany świadomości, zmuszając do robienia rzeczy, które byłyby nie możliwe do wykonania w „normalnym” stanie. Mimo tego do dziś słyszymy o hipnozie, która nie stała się wcale wykluczona poza nawias w opinii społeczeństwa, a może stanowić nawet formę nowatorskiej terapii. Czy wobec tego określa się hipnozę dzisiaj? Hipnoza to wprowadzenie osoby w stan psychiczny, charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestie hipnotyzera. Dziś wiadomo już, że nie jest ona związana z odmiennymi stanami świadomości, nie ingeruje w częstotliwość fal mózgowych, a już na pewno nie spowoduje, że zyskamy dodatkowe zdolności, dzięki którym będziemy dokonywać niestworzonych rzeczy. Owszem w stanie hipnozy zdarza się, że wykonywane są czynności powszechnie uważane za trudne i efektowne, ale jest to raczej efekt silnej motywacji wywołanej sugestią hipnotyzera niż mocy nadprzyrodzonych. Szacuje się, że ok. 25% populacji jest silnie podatne na hipnozę, do oceny tej podatności stosowany jest najczęściej standfordzki test podatności na sugestie. Obecnie hipnoza wykorzystywana jest w psychologii klinicznej, częściej jako dodatek do terapii niż główną drogę leczenia. Stosuje się ją na przykład w leczeniu uzależnień poprzez sugerowanie negatywnych nawyków związanych z nałogiem.

Medytuj i zmieniaj świat na lepsze

Zwykło się uważać, że żyjemy obecnie w najbezpieczniejszych i najspokojniejszych czasach, jakie miały miejsce od początków świata. Mając chociażby podstawową wiedzę historyczną, ciężko nie zgodzić się z tą teorią. Jednak nawet w cywilizowanym, współczesnym świecie ciągle słyszymy o wojnach, przestępczości i agresji, które nieodłącznie towarzyszyły i będą towarzyszyły ludziom. Czy istnieje sposób na złagodzenie tych napięć bez sięgania po sposoby penitencjarne? Mahariszi Mahesz Jogi stworzył zestaw ćwiczeń medytacyjnych, złożonych głównie z powtarzanych mantr, który w założeniu jest w stanie wpłynąć na te negatywne zjawiska. Jak to się dzieje? Ćwiczenia Maharisziego otrzymały nazwę medytacji transcendentalnej. Teoria mówi, że jeśli 1% ludności danej jednostki administracyjnej (np. miasta, kraju) stosuje wspomniane techniki medytacyjne, to przyczynia się to bezpośrednio do obniżenia zachowań negatywnych w danym społeczeństwa i wzmocnienia afektów pozytywnych. Zjawisko to zostało nazwane „efektem Maharisziego” od imienia twórcy programu ćwiczeń. Zostało przeprowadzone wiele badań, z których kilka jest uważanych za najbardziej kosztowne w historii badań socjologicznych i z których wiele potwierdziło istnienie efektu Maharisziego. Podzielony on został na trzy rodzaje w zależności od ilości osób stosujących technikę, zasięgu grupy ćwiczeniowej i oczekiwanych skutków. Niezależnie od efektów, medytacja na pewno nam nie zaszkodzi, a jeśli w te sposób jesteśmy w stanie naprawiać świat, tym lepiej dla nas wszystkich.

Wiedza zawarta w polu

Czy możliwe jest by naszym życiem rządziły jakieś wyższe prawa nadnaturalne, których nie jesteśmy w stanie nawet pojąć? Czy nasi przodkowie, których nigdy nie znaliśmy mogą mieć jakiś wpływ na nasze obecne umiejętności? Psychotronika, nauka zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk zachodzących pomiędzy organizmami żywymi a światem zewnętrznym (w tym kosmosem), odpowiada potakująco na obydwa pytania. Jak więc tłumaczone są te zjawiska, na których istnienie możemy znaleźć wiele przykładów? Jednym z podstawowych założeń psychotroniki jest istnienie pewnego rodzaju pola, na wzór ziemskiego pola magnetycznego, niewidzialnego, ale pozostającego w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami żyjącymi na świecie. Przez brak dokładnych badań nad tym zjawiskiem ma ono ciągle wiele określeń wynikających z różnych dyscyplin naukowych, w parapsychologii najczęściej jest określane „polem morfogenetycznym”. W myśl tej teorii każdy organizm na ziemi zostawia ślady pamięciowe w polu, dzięki czemu mogą w nim przetrwać i zostać wykorzystane przez kolejnych „użytkowników”, pozwalając utrzymać przepływ informacji między pokoleniami. Rupert Sheldrake, który zapożyczył hipotezę o istnieniu pola morfogenetycznego z biologii, przeprowadził szereg eksperymentów mających potwierdzać teorię. W rzeczywistości metodologia badań pozostawiała wiele do życzenia. Koncepcja spotyka się z negatywnym odbiorem w świecie nauki, choć niekiedy jest uwzględniana w psychoanalizie przez swoje porównania z koncepcją nieświadomości zbiorowej Junga.

Jak wytłumaczyć niewytłumaczalne

Od zarania dziejów człowiek snuje opowieści o duchach, czarach, wszechobecnej magii czy zaświatach. Zjawiska nadprzyrodzone towarzyszą nam od początku świata, przez jednych uznawane za podstępne sztuczki, niemające nic wspólnego z magią, przez innych uważane za objaw pewnego rodzaju siły wyższej, która może oddziaływać na życie ludzkie. W 1973 podczas kongresu w Pradze zdecydowano, że należałoby usystematyzować wiedzę z zakresu zjawisk paranormalnych, niedających się wytłumaczyć w żaden inny sposób. W ten sposób powstała psychotronika, z początku nie uznawana za dziedzinę naukową, przez swoją arbitralność i brak empiryzmu, miała być interdyscyplinarną dziedziną, próbującą wytłumaczyć niewytłumaczalne. Po niespełna 20 latach, psychotronika „awansowała” w hierarchii i została okrzyknięta nauką, opierającą swoje podstawy na wielu dziedzinach nauki, m.in. psychologii, antropologii i biofizyce. Ogólna definicja psychotroniki podaje, że dyscyplina ta ma zajmować się tłumaczeniem zjawisk jakie zachodzą między istotami żywymi a światem zewnętrznym, z tymże w odróżnieniu od tradycyjnej psychologii, za owe środowisko zewnętrzne uważa się także Kosmos, w tym Układ Słoneczny. Psychotronika ma zarówno wielu gorących zwolenników, jak i zażartych przeciwników. Ci drudzy zarzucają jej przede wszystkim brak jakiejkolwiek możliwości doświadczalnego zweryfikowania podstawowych założeń, na gruncie których buduje swoje hipotezy. Zwolennicy utrzymują, że to jedyna dziedzina będąca w stanie wytłumaczyć zjawiska, które są zagadką dla innych dyscyplin naukowych.